Medica Celsus – Poznań

Masz dodatkowe pytania?

Przychodnia

INFORMACJA DLA PACJENTÓW

ZGODNIE Z PAR.75 ROZPORZĄDZENIA MINISTRA ZDROWIA Z DNIA 09.11.2015 R.(DZ.U. 2015 POZ.2069 ) W SPRAWIE RODZAJÓW I ZAKRESU DOKUMENTACJI MEDYCZNEJ W ZAKŁADACH OPIEKI ZDROWOTNEJ ORAZ SPOSOBU JEJ PRZETWARZANIA

INFORMUJEMY, ŻE

ZOSTAŁA PRZYGOTOWANA DO ZNISZCZENIA DOKUMENTACJA MEDYCZNA (HISTORIE CHOROBY) PACJENTÓW, KTÓRZY OSTATNIĄ WIZYTĘ ODBYLI W NASZYCH PORADNIACH SPECJALISTYCZNYCH PRZED KOŃCEM ROKU 1999.

ZAINTERESOWANE ODBIOREM DOKUMENTACJI UPRAWNIONE OSOBY MOGĄ ODEBRAĆ DOKUMENTACJĘ OD 1.06. 2020 DO 1.09.2020 R.

PO TYM TERMINIE DOKUMENTACJA ULEGNIE ZNISZCZENIU.

Pracujemy od poniedziałku do czwartku
w godz. 7:00 – 20:00 oraz w piątki od 7:00 do 18:00.
Rejestracja telefoniczna, osobista lub mailowa – zakładka KONTAKT.

Poradnie NFZ:

okulistyczna

neurologiczna

Poradnie poza NFZ:

GABINET STOMATOLOGICZNY

4DENS Stomatologia
Dorota Sieradzka, Marcin Sieradzki
tel. +48 608 060 733. +48 61 878 12 91
www.4dens.pl

LABORATORIUM ANALIZ LEKARSKICH

Pobrania krwi i moczu do analiz: poniedziałek – piątek w godz. 7:15 – 10:00

GABINETY FIZJOTERAPII

Wizyty po umówieniu telefonicznym
+48 61 875 31 76

MEDYCYNA PRACY

Oferujemy wachlarz usług z zakresu medycyny pracy.
Wykonujemy badania profilaktyczne wstępne, okresowe, kontrolne i końcowe dla pracowników z możliwością wykonania jednocześnie badań laboratoryjnych, audiometrycznych, spirometrycznych, psychotestów, badań na olśnienie i widzenie zmierzchowe. Zapewniamy konsultacje okulistyczne, laryngologiczne i neurologiczne w ramach badania profilaktycznego dla orzekania o zdolności do pracy, wykonywania zawodu lub do nauki.

Dla zakładów pracy oferujemy podpisanie umowy o opiekę profilaktyczną nad pracownikami.

Do pobrania: