Medica Celsus – Poznań

Masz dodatkowe pytania?

Przychodnia

INFORMACJA DLA PACJENTÓW

ZGODNIE Z PAR.75 ROZPORZĄDZENIA MINISTRA ZDROWIA Z DNIA 09.11.2015 R.(DZ.U. 2015 POZ.2069 ) W SPRAWIE RODZAJÓW I ZAKRESU DOKUMENTACJI MEDYCZNEJ W ZAKŁADACH OPIEKI ZDROWOTNEJ ORAZ SPOSOBU JEJ PRZETWARZANIA

INFORMUJEMY, ŻE

ZOSTAŁA PRZYGOTOWANA DO ZNISZCZENIA DOKUMENTACJA MEDYCZNA (HISTORIE CHOROBY) PACJENTÓW, KTÓRZY OSTATNIĄ WIZYTĘ ODBYLI W NASZYCH PORADNIACH SPECJALISTYCZNYCH PRZED KOŃCEM ROKU 2003.

ZAINTERESOWANE ODBIOREM DOKUMENTACJI UPRAWNIONE OSOBY MOGĄ ODEBRAĆ DOKUMENTACJĘ od 1.06.2024 do 30.06.2024

PO TYM TERMINIE DOKUMENTACJA ULEGNIE ZNISZCZENIU.

Pracujemy od poniedziałku do piątku
w godz. 8:00 – 18:00 

Rejestracja telefoniczna, osobista lub mailowa – zakładka KONTAKT.

Poradnie NFZ:

Poradnie poza NFZ:

LABORATORIUM ANALIZ LEKARSKICH

Pobrania krwi i moczu do analiz:
wtorek – piątek w godz. 7:15 – 10:00

w okresie pandemii należy telefonicznie ustalić termin pobrań

MEDYCYNA PRACY

Oferujemy wachlarz usług z zakresu medycyny pracy.
Wykonujemy badania profilaktyczne wstępne, okresowe, kontrolne i końcowe dla pracowników z możliwością wykonania jednocześnie badań laboratoryjnych, audiometrycznych, spirometrycznych, psychotestów, badań na olśnienie i widzenie zmierzchowe. Zapewniamy konsultacje okulistyczne, laryngologiczne i neurologiczne w ramach badania profilaktycznego dla orzekania o zdolności do pracy, wykonywania zawodu lub do nauki.

Dla zakładów pracy oferujemy podpisanie umowy o opiekę profilaktyczną nad pracownikami.

Do pobrania: